Temperatuurinstelling met tienden aanpassen

Ik zou het wenselijk vinden wanneer de temperatuurinstelling in de Tado Slimme Aircondioning instelbaar is met tienden ipv van wat nu het geval is, met hele graden. 

Ik vind het niet van deze tijd dat 9 {we willen toch allemaal energie besparen} - zeker nu ik de airconditioning gebruik in de Heat-modus, ik in het ' Slimme Schema ' alleen maar hele graden kan instellen. Bij diegenen die Slimme Thermostaten in de woning hebben schijnt dit wel mogelijk te zijn, aldus de klantenservice van Tado. Maakt nogal uit of ik verwarm op bijvoorbeeld 19.3 of 19.6 in plaats van 19 of 20 graden.

Ik hoop hier ondersteuning voor te vinden vanuit de community zodat ze bij Tado met, naar mijn idee een kleine aanpassing, dit voor de gebruiker mogelijk maken.

Reacties

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Je kunt hier alleen medeleven vinden. Maar of je daar verder veel aan hebt weet ik niet.

  • Dank voor je medeleven Rob2. Ga me meer en meer afvragen wat dit voor een onderneming is. Verontwaardiging wordt bij mij alleen maar groter.