Thermostaat word warm

Hebben er nog mensen dat de bedrade thermostaat warm wordt?

Antwoorden

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Dat duidt op een ernstige fout bij het installeren, danwel een defect.