Zijn er profielen voor de radiatorthermostaat?

Kun je een profiel (bv slaapkamer) maken/gebruiken, en dat toepassen op alle radiatorthermostaten die in de slaapkamers zijn op gesteld?

Ipv bij iedere radiatorthermostaat weer de zelfde instelling in te geven/ wijzigen? (natuurlij met mogelijkheid tot individuele aanpassing


En het profiel wordt dan ook gebruikt bij de "rapportage" klimaatbeheersing.

Antwoorden

  • Ik ben het niet tegengekomen.

    Voor iedere knop een slim schema instellen is overigens ook niet zoveel werk.

  • Met een profiel is het altijd minder werk, en makkelijker aan te passen

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Ik heb ook wel eens een uitgebreid voorstel geschreven voor verbeterde functionaliteit van het "slimme schema" wat het al veel gemakkelijker zou maken om zo iets te doen, maar helaas doet men daar niets mee ondanks dat er veel mensen voor stemmen.