Hoe locatie

Hoeveel mensen kunnen gebruik maken van de geo locatie. En hoe voeg ik deze toe.

Antwoorden

  • Herres
    Herres ✭✭✭

    Toevoegen in de app. Instellingen/mensen/+ mensen uitnodigen.