Overzicht sherm en kamer temperatuut

Op het overzicht scerm staat staat de huidige temp in grote cijfers aangeven, als je in een kamer kijkt staat deze temp. In kleine cijfers, het is veel makkelijker (leesbaarder) om in beide gevaal de huidigeen de ingestelde temp in grote cijfers aan te geven

1
1 votes

Active · Last Updated