Possibility to expand options thermostat clock/ Mogelijkheid thermostaatklok uitbreiden

Options

My feedback and question: currently it is not possible to indicate in the app that you are away for several days (for example, a week) and that it is then automatically switched to the usual schedule.That would be a big advantage over the option that is now available, where you can only set 12 hours from the current time when you want to return to the normal schedule and then no more. if you want tado to go back on schedule in 36 hours, you have to think about that yourself and do it manually. 

Mijn feedback en vraag: momenteel is het niet mogelijk om in de app aan te geven dat je meerdere dagen weg bent ( bijvoorbeeld een week) en dat daarna automatisch wordt overgeschakeld op het gebruikelijke schema. Dat zou wel een groot voordeel zijn tov de optie die er nu is, waarbij je enkel 12 uur vanaf de huidige tijd in kunt stellen wanneer je terug wilt naar het gewone schema en daarna niet meer. als je wilt dat tado weer terug gaat op het schema over 36 uur, moet je daar zelf aan denken en dat handmatig doen.


Is dit iets wat er nog gaat komen?

1
1 votes

Active · Last Updated