Relais vloerverwarming bij 1 golfje ook volledig open

Options
Blijkens antwoord van Tado is een als relais ingestelde slimme bedrade thermostaat op een Honeywell Zoneklep maar 33pc van de tijd open bij een warmtevraag van een golfje.

Dat betekent dat als je temperatuursensor in de kamer met vloerverwarming een warmte vraag naar de ketel stuurt, de zoneklep niet geopend wordt; voor niets draait dan de ketel (bij geen andere warmtevraag).

Pas bij een warmtevraag van “twee golfjes” schakelt het relais (de bedrade thermostaat) de klep direct en gedurende de hele tijd van de “twee golfjes” warmtevraag open.

Volgens tado in nu in de stellingen niet het relais ook 100pc van de tijd open bij een warmtevraag van “een golfje”

Dit moet beter kunnen…
1
1 votes

Active · Last Updated

Comments

  • luteijn
    Options
    Tsja, er kan zoveel beter, maar tado lijkt aan zijn eigen succes ten onder gegaan te zijn. Helaas, de hardware is m.i. niet slecht, maar de software voor de gebruiker een black box. Jammer dat het als systeem verkocht wordt en je zelf geen grip hebt op de losse elementen.