Verbetering usercase Slimme Aircobediening V3+

Options

Ik gebruik de Slimme Aircobediening V3+ in combinatie met een Fujitsu Airco installatie. Deze Fujitsu heeft een aanzienlijke afwijking tussen de waargenomen temperatuur en de werkelijke temperatuur waarbij de Fujitsu een tot wel 5 graden hogere temperatuur aangeeft dan de door Tado gemeten temperatuur. Doordat de Slimme Aircobediening V3+ alleen de doeltemperatuur via infrarood uitstuurt die het moet worden en het voor de rest aan de airco overlaat wordt de doeltemperatuur dan niet bereikt. Liever zou ik zien dat er een algoritme komt in de aansturing door de Slimme Aircobediening V3+ waarbij afhankelijk tot het verschil tussen de doeltemperatuur en de door de Slimme Aircobediening V3+ gemeten temperatuur er een veel hogere waarde naar de airco unit wordt verstuurd dan de doeltemperatuur. En naarmate de delta dan kleiner wordt kan de uitgestuurde waarde vervolgens worden verlaagd (dus een minder groot verschil uitsturen). Op deze manier kan dan de gewenste doeltemperatuur worden gehaald ook als er een afwijking bestaat tussen de kwaliteit van de temperatuurmeting van de airco unit en Tado waarbij ik Tado als een veel betrouwbaardere temperatuurmeting ervaar en die kan bovendien ook nog eens gekalibreerd worden.

1
1 votes

Active · Last Updated

Comments