Tado energie-zuinig?

Options

Tado presenteert zich als de oplossing voor teveel energieverbruik. Alleen de temperaturen die jullie adviseren (de voor-ingestelde temperaturen, maar ook die geadviseerde temperatuur in de tab klimaatcomfort), zijn hoger dan de in nederland geadviseerde 19 graden. Lijkt mij niet erg energie-zuinig. Als bv mijn woonkamer 19graden is geeft de klimaatcomfort aan dat het er KOUD is. 20 graden is AANGENAAM en 19 graden is ineens KOUD. Mijn voorstel zou zijn een tussencategorie toe te voegen met iets van PRIMA of OKE.

De voor-ingestelde waarden zijn nu allemaal erg hoog. Ik heb ze inmiddels gewijzigd, maar wat ik me herinner, ergens tussen 18 en 20 of 21 graden. Mijn voorstel zou zijn (wellicht voor nederland) de vooringestelde waarden te laten overeenkomen met de advieswaarden van een energieleverancier of een adviesclub (bv Vattenfall: 19 graden bij gebruik en 15 graden 's nachts) Als je alles warmer wil hebben kun je het altijd nog aanpassen als je de moeite wil nemen.

groet, Henk

Vertaald met Google Translate: Tado presents itself as the solution to too much energy consumption. Only the temperatures you recommend (the pre-set temperatures, but also the recommended temperature in the climate comfort tab), are higher than the 19 degrees recommended in the Netherlands. Doesn't seem very energy efficient to me. If, for example, my living room is 19 degrees, the climate comfort indicates that it is COLD. 20 degrees is PLEASANT and 19 degrees is suddenly COLD. My suggestion would be to add an intermediate category with something like FINE or OK. The pre-set values are now all very high. I've changed them since then, but what I remember, somewhere between 18 and 20 or 21 degrees. My proposal would be (perhaps for the Netherlands) to make the preset values correspond to the recommended values of an energy supplier or an advisory club (e.g. Vattenfall: 19 degrees in use and 15 degrees at night) If you want everything to be warmer, you can always adjust it if you want to make the effort.

2
2 votes

Active · Last Updated

Comments

  • HenkVolkers
    Options

    Het is nog gekker, onze woonkamer is nu 20 graden en volgens Tado is het er KOUD.