Meer dan 10 ruimtes aansluiten op de zoneregelaar

Options

Ons huis heeft 14 ruimtes, 20 slimme radiatorknoppen en één slimme thermostaat. We willen in alle 14 ruimtes de temperatuur individueel kunnen instellen. Kan Tado de zoneregelaar zo aanpassen dat we, zeg, 15 ruimtes kunnen besturen in plaats van slechts 10? Ik vermoed dat het ergens een instelling is. Die toch moeten kunnen worden aangepast?

Groet, Jos

1
1 votes

Active · Last Updated

Comments

  • FFM
    FFM ✭✭
    Options

    You may get answers if you switch to the Dutch section.