Garantiebeleid Tado

Na net iets meer dan 2 jaar na aanschaf van mijn Tado-systeem heeft een van mijn radiatorknoppen een probleem.

Na uitgebreid overleg en opsturen van talloze fotos en videos concludeert Tado dat mijn garantietermijn van 2 jaar is overschreden. Ze bieden niet aan de knop te repareren (ook niet tegen betaling) en er is geen enkele coulance regeling. Als zoethoudertje krijg ik een kortingsbon van 20% op een nieuwe knop.

Blijkbaar gaat Tado er vanuit dat de afschrijftermijn van de apparatuur 2,5 jaar is, met een restwaarde van 20% na 2 jaar.

ik vraag mij af of hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan haar wettelijke garantie verplichtingen?

Heeft iemand ervaring met de reactie van Tado op defectecten jaar na aankoop?


Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!