Verwarmingsstatus in tegels ruimten

Options

Ik zou het handig vinden als op het thuis scherm in de tegels rechtsboven de 0/1/2/3 verticale golfjes zouden staan. Dan zou het in één oogopslag duidelijk zijn te zien welke ruimte een actieve warmtevraag heeft en of dat overeenkomt met hetgeen jezelf verwachtte.

1
1 votes

Active · Last Updated