Open raam detectie aangeven per ruimte / show open window detection per room

Ik heb een oude grote woning (1895), waarbij de tado app nog wel eens aangeeft een open raam te hebben gevonden, terwijl alle ramen gesloten zijn.

Het zou enorm helpend zijn als de app ook aangeeft in welke ruimte de app het open raam heeft gevonden. (En eventueel wat er gevonden, temperatuur daling / tocht / etc.)
Hiermee wordt het ook mogelijk om makkelijker een eventueel tocht probleem op te lossen, of de oorzaak van een temperatuur daling op te lossen.

---
Because I have an old house (1895), it would be good that the app is showing in which room it found an open window.

In most cases the app is showing an open window, when all windows are closed.
So showing in the app which room has an open window, will make it easier to troubleshoot any draft issues.
1
1 votes

Active · Last Updated