(Slim) gebruik van de maximale keteltemperatuur om gasverbruik significant te verlagen

Options

Het algemene advies is om de temperatuur van de CV ketel zo laag mogelijk te zetten omdat dat het efficiëntste is.

Ik zie dat Tado daar niet automatisch gebruik van maakt omdat de opwarmingstijd van de kamers veel korter is als de maximum temperatuur van de CV ketel hoger is.

Ik heb dit getest met temperaturen tussen 55 en 85 graden.

Echter, bij hele lagere buitentemperaturen kan het zijn dat 55 graden te laag is om in een acceptabele tijd de kamers te verwarmen. Dan wil je dus de maximale keteltemperatuur verhogen. Wellicht dat een buitentemperatuursensor op de ketel daar rekening mee zou houden, maar die raden jullie mij af.

Het gevolg is dat ik zelf de maximale keteltemperatuur moet aanpassen als de buitentemperatuur significant verandert.

Dat heb ik nu een tijdje gedaan en dat geeft inderdaad een veel lager gasverbruik.

Mij vraag is waarom jullie algoritmes de maximale keteltemperatuur niet gebruiken? Ik snap dat er complicaties zijn omdat wellicht niet alle ketels dat ondersteunen maar dat geldt wel voor meer parameters. Het zou minstens een optie in de app kunnen zijn.

Ik ben software architect van huis uit, dus ik durf te zeggen dat het niet heel moeilijk zou moeten zijn om te meten hoe lang het duurt om een kamer van temperatuur x naar temperatuur y te krijgen. Sterker nog, het kan bijna niet anders dan dat jullie voor de “vroege start” functie deze opwarmtijd al meten of berekenen. Als jullie algoritme de maximale temperatuur van de ketel zou verhogen of verlagen met het toenemen of afnemen van de opwarmtijd, zou dat een significante verlaging van het gasverbruik opleveren, zo blijkt uit mijn experimenten.

Is dit iets wat jullie aandacht heeft? Is er een specifieke reden waarom dat nog niet geimplementeerd is? Kan ik iets doen om jullie hierbij te helpen?

1
1 votes

Active · Last Updated

Comments

  • Montage
    Montage ✭✭✭
    Options

    I wouldn't hold any much hope, but you'd at least get some attention on the NL forum.