Please vote: Meer bridges en zones in dezelfde app. / More bridges and zones in the same app.

Op het forum heb ik vaker gezien dat Tado in grotere gebouwen zoals onze pastorie met parochiezalen en dagkapel, niet toekomt met één bridge. De oudste verzoeken daaromtrent in het forum zijn al van een paar jaar geleden. Ook kan in de app maar één bridge worden aangesloten en kan je bovendien maar één gebouw invoeren. De oplossing die ik nu hanteer is dat ik een deel van het gebouw in de app heb, en met andere emailadressen via de web-app in verschillende browsers extra accounts heb aangemaakt om ook de andere ruimtes aan te kunnen sturen. Dat is echt heel omslachtig en werkt ook niet prettig. Wat zou het fijn zijn als Tado na zoveel tijd daar een oplossing voor biedt. Dat betekent uitbreiding van de app voor meer bridges en meer gebouwen, zones, cirkels of appartementen. Een heel anders oplossing is een range extender voor de bridge, dan kan je met één bridge verder. Ik heb nu de indruk dat Tado aan dit punt niets wil doen. Dat zou erg jammer zijn voor zo'n mooi product. Maar een antwoord van Tado zou ook fijn zijn.

On the forum, I have often seen that in larger buildings like our rectory with parish halls and day chapel, Tado does not make do with one bridge. The oldest requests about this in the forum are from a few years ago. Also, only one bridge can be connected in the app and, moreover, you can only enter one building. The solution I use now is that I have part of the building in the app, and have created additional accounts with different email addresses via the web app in different browsers to control the other rooms as well. This is really quite cumbersome and also doesn't work pleasantly. How nice it would be if, after so much time, Tado offers a solution for that. That means extending the app for more bridges and more buildings, zones, circles or flats. A completely different solution is a range extender for the bridge, then you can continue with one bridge. I now have the impression that Tado doesn't want to do anything about this point. That would be a great pity for such a nice product. But an answer from Tado would also be nice.

2
2 votes

Active · Last Updated